Nude besplatnu obuku za NAJPLAĆENIJI posao u Srbiji! Plata i do 500.000 dinara, a ovo su uslovi! OVAKAV KONKURS ZA POSAO SE NE VIĐA ČESTO! 

Olakšice Kontrola letenja Srbije i Crne Gore prima 46 kandidata i snosi sve troškove školovanja, koje inače košta čak 29.000 evra

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore objavila je konkurs za prijem 46 kandidata na obuku za sticanje dozvole za kontrolora letenja. SMATSA će snositi sve troškove ove obuke!

Školarine za ovaj poziv su izuzetno skupe, ranije je ceo paket usluga obuke iznosio čak 29.000 evra. Posao kontrolora letenja je veoma stresan, ali se u Srbiji smatra za jedan od najplaćenijih pa, recimo, operateri zarađuju od 200.000 do 500.000 dinara mesečno, dok oni na funkcijama znatno više!

- Opšti i posebni uslovi za prijem kandidata na obuku su da su oni državljani Republike Srbije/Crne Gore, da su rođeni 1994. godine ili kasnije, da nisu osuđivani, da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom.

Takođe, potrebno je da svi kandidati poseduju IV stepen stručne spreme ili da školske 2018/2019. pohadaju i završavaju IV razred srednje škole - navodi se na sajtu SMATSA, gde možete pronaći sve potrebne informacije u vezi sa konkursom.

Dodaje se da svi prijavljeni moraju i da imaju najmanje vrlodobar prosečan uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju najmanje ocenu četiri (vrlodobar):

- Potrebno je posedovati i zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa pravilnikom, nivo znanja engleskog jezika B2, kao i posedovanje predispozicija i psiholoških karakteristika neophodnih za pohađanje obuke.

Kako se ističe na sajtu, poslednji dan prijave na konkurs je 25. april, a svi kandidati su dužni da odštampanu i potpisanu onlajn prijavu sa svim navedenim dokumentima dostave na adresu koja je navedena za to u konkursu.

Brojke 46 kandidata biće primljeno na obuku 25. april poslednji dan prijave na konkurs

Izuzetno atraktivan Plaćeniji posao od pilotskog

Petar Vojinović, urednik portala Tango siks, kaže za Kurir da je posao kontrolora letenja izuzetno atraktivan, kao i da nekada može biti plaćeniji od pilotskog.

- Plate kontrolora su izuzetno velike za srpske uslove. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore ima višedecenijsku tradiciju obučavanja kontrolora letenja, svoj školski centar i u toj oblasti nesumnjivo pripadaju samom svetskom vrhu.

Dugo je trend je bio da ove organizacije naplaćuju školovanje ovog tipa ili da se oni obavljaju po principu sufinansiranja. SMATSA je sada očigledno rešila da ima potpunu kontrolu nad budućim kadrovima i da na obuku primi samo najbolje, bez mogućnosti uticaja drugih faktora.

 

Konkurs Za šta sve primaju kandidate

- 24 kandidata za Centar kontrole letenja Beograd - pet kandidata za Aerodromsku kontrolu letenja Beograd - pet kandidata za Aerodromsku kontrolu letenja Niš - pet kandidata za Aerodromsku kontrolu letenja Kraljevo - pet kandidata za Aerodromsku kontrolu letenja Podgorica - dva kandidata za Aerodromsku kontrolu letenja Tivat

 

Opšti i posebni uslovi za prijem kandidata

- da su državljani Republike Srbije/Crne Gore - da su rođeni 1994. godine ili kasnije - da nisu krivično osuđivani - da se ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom - da poseduju IV stepen stručne spreme (ili da školske 2018/2019. godine završavaju IV razred srednje škole) - da su u srednjoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh - da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju najmanje ocenu četiri (vrlodobar) - da poseduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja - znanje engleskog jezika na nivou B2 po CEFR skali - posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika

 

Dokazi koji se prilažu

- popunjena onlajn prijava na konkurs (prethodno odštampana i potpisana) - original ili overena foto-kopija izvoda iz matične knjige rođenih - original ili overena foto-kopija uverenja o državljanstvu - uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pod istragom - uverenje MUP da kandidat nije krivično osuđivan - overene foto-kopije svedočanstva svih razreda i overena foto-kopija diplome srednje škole - dve fotografije, dimenzija kao za pasoš

* foto-kopije svih dokumenata moraju biti overene kod javnog beležnika * uverenja koja se prilažu ne smeju biti starija od šest meseci

KOMENTARI ČITALACA

Ostavi komentar

Da bi mogao da ostavljaš komentare registruj se / loguj se

Prijavite se